Casa Unifamiliar2019-01-04T11:35:14+00:00

Project Description

Projecte i direcció de les obres

Encàrreg del client:

Encàrreg del client: estil tradicional amb tots els equipaments actuals, grans espais interiors, diversitat d’usos en l’interior i en l’exterior. Màxim aprofitament del terreny en relació a la construcció. Producció energètica amb geotèrmia.

Any: 2014

This website uses cookies and third party services. Ok