Museu d’Arequeologia de Catalunya2019-01-04T11:34:11+00:00

Project Description

Projecte i direcció de les obres

Encàrreg del client:

Adequació dels espais del criptopòrtic i del peristil de la casa número 1 de la Ciutat Romana. Rehabilitació de la coberta, el paviment d’acabat tant en el criptopòrtic com en el peristil i adequació del jardí. Restauració dels elements originals conservats. Museïtzació dels nous espais visitables.

Any: 2015

La finalitat d’aquest projecte és l’adequació de les restes del criptopòrtic i del peristil de la casa romana número 1 de la Ciutat Romana d’Empúries (Alt Empordà), per tal d’integrar-les a l’itinerari de visita de les ruïnes. Per això, a més de la definició d’una proposta arquitectònica, de restauració i conservació, s’ha realitzat un estudi científic previ de l’edifici amb una profunda anàlisi de la seva realitat històrica i de la situació actual.

Per portar-ho a la pràctica, es planteja la rehabilitació total de l’actual coberta de l’espai corresponent al criptopòrtic de la casa romana núm. 1, deguda al mal estat de conservació d’aquesta estructura, feta els anys 60 del segle passat. Les obres comporten la substitució de totes les bigues que conformen el pis actual, greument afectades per un alt nivell de clorurs i sulfats que han causat l’oxidació de les armadures i el conseqüent trencament del formigó. La substitució de l’embigat comportarà també la repavimentació de l’ambulacre del perisitil així com la millora del sistema de desguàs del jardí i de la terrassa per evitar les filtracions d’aigua actuals. El projecte inclou també la restauració de tots els elements originals conservats.

Les obres han de servir per poder recuperar totalment l’espai del criptòportic, o pis inferior, de la casa per a la seva visita pública. Per fer-ho caldrà repavimentar el pis inferior, restaurar tots els elements originals conservats així com també dotar dels serveis necessaris d’il·luminació i seguretat per a la seva inclusió dins el recorregut o itinerari actual. La recuperació d’aquest espai es considera determinant per poder millorar el continguts i la informació que actualment rep el visitant sobre les domus romanes i permetria obrir al públic un espai només comparable al que hom podem trobar a d’altres ciutats com Pompeia o Herculà.

Finalment, el projecte contempla també unes altres actuacions en el àmbits estretament vinculats al peristil del pis superior (triclinium i àmbits adjacents) així com a l’àrea central, antigament ocupada pel jardí o hortus de la domus romana. La modificació de l’actual recorregut de visita fa necessari incloure dins el mateix projecte també els treballs relatius a la seva execució.

This website uses cookies and third party services. Ok